Amatérská meteorologická stanice Jablonec nad Nisou - Paseky
Meteorologické pojmy
Úvodem
Vsvětlíme si zde pár meteorologických pojmů a pouček, které jsme už asi zapomněli, či jejich přesný význam neznáme, a vysvětlit zejména ty, jež vznikly či byly nově definovány v posledních letech. Aktuální počasí se vždy vztahuje k místu a času pozorování a jeho přesnost je ovlivněna jednak přesností měřících přístrojů, podmínkami měření a subjektem pozorovatele. Aby bylo možné dosáhnout větší přesnosti údajů a jejich kontinuitu v čase, vznikají různé automatické měřící stanice, a to jak profesionální, tak i amatérské.
Místo pozorování je definováno přesnými zeměpisnými souřadnicemi a nadmořskou výškou, údaje bývají často doplněny o charakteristiku okolní krajiny a další údaje. Není to však nezbytně nutné, neboť většina těchto údajů se dá vyčíst z podrobnějších map.
Charakteristika místa pozorování bývá uváděna zejména v případech, kdy není splněna některá ze standardních podmínek. Jedná se především o specifikaci okolí, blízkosti převýšení, vysokých objektů či stromů, vodních ploch a dalších podmínek, které mohou výrazně ovlivňovat přesnost měření.
Čidla stanice by měla být na volném prostranství, nezastíněném stromy a budovami nad nízkým travnatým povrchem. Teplota a vlhkost vzduchu se měří ve výšce 2 m nad zemí, přízemní teplota pak 5 cm nad zemí, tlak vzduchu se měří jako absolutní a přepočítává se na relativní hodnotu vztaženou k úrovni hladiny moře (viz následující kapitola), rychlost a směr větru se měří ve výšce 10 m nad zemí, srážky se měří obvykle ve výšce 1 m nad zemí. Umístění teplotních čidel a čidla vlhkosti v meteorologické budce lze jen doporučit, protože teplotní čidla zejména levnějších meteorologických stanic mívají nedostatečný radiační štít a při osvětlení sluncem vykazují značně vyšší hodnoty.

Další část článku jsem proto rozdělil do několika dalších stránek.

Vaše připomínky a návrhy k uvedeným stránkám můžete sdělit autorovi přímo přes mail pocasi.jablonec(at)gmail.com nebo na kontakní formuláři.
Externí odkazy
Obsah stránek
Město Jablonec nad Nisou
Jablonecký deník
* Teorie bouřek * Nebezpečné jevy Rozdělení bouřek
* Meteorologické pojmy * Přímo měřené veličiny Vypočtené veličiny Statistické veličiny
* Oblačnost a oblaky * Oblaky vysokého patra Oblaky středního patra Oblaky spodního patra Vertikální oblaky
Synoptické vysvětlivky Převody srážek
© Roman Kopáček 2014, http://pocasi.funsite.cz
Tento web, jehož autorem je AMSJBC, podléhá licenci Creative Commons.
Klima je to, co očekáváme, počasí je to, co dostaneme.
Naše Jablonecko