Amatérská meteorologická stanice Jablonec nad Nisou - Paseky
Meteorologické pojmy
Úvodem
Vsvětlíme si zde pár meteorologických pojmů a pouček, které jsme už asi zapomněli, či jejich přesný význam neznáme, a vysvětlit zejména ty, jež vznikly či byly nově definovány v posledních letech. Aktuální počasí se vždy vztahuje k místu a času pozorování a jeho přesnost je ovlivněna jednak přesností měřících přístrojů, podmínkami měření a subjektem pozorovatele. Aby bylo možné dosáhnout větší přesnosti údajů a jejich kontinuitu v čase, vznikají různé automatické měřící stanice, a to jak profesionální, tak i amatérské.
Místo pozorování je definováno přesnými zeměpisnými souřadnicemi a nadmořskou výškou, údaje bývají často doplněny o charakteristiku okolní krajiny a další údaje. Není to však nezbytně nutné, neboť většina těchto údajů se dá vyčíst z podrobnějších map.
Charakteristika místa pozorování bývá uváděna zejména v případech, kdy není splněna některá ze standardních podmínek. Jedná se především o specifikaci okolí, blízkosti převýšení, vysokých objektů či stromů, vodních ploch a dalších podmínek, které mohou výrazně ovlivňovat přesnost měření.
Čidla stanice by měla být na volném prostranství, nezastíněném stromy a budovami nad nízkým travnatým povrchem. Teplota a vlhkost vzduchu se měří ve výšce 2 m nad zemí, přízemní teplota pak 5 cm nad zemí, tlak vzduchu se měří jako absolutní a přepočítává se na relativní hodnotu vztaženou k úrovni hladiny moře (viz následující kapitola), rychlost a směr větru se měří ve výšce 10 m nad zemí, srážky se měří obvykle ve výšce 1 m nad zemí. Umístění teplotních čidel a čidla vlhkosti v meteorologické budce lze jen doporučit, protože teplotní čidla zejména levnějších meteorologických stanic mívají nedostatečný radiační štít a při osvětlení sluncem vykazují značně vyšší hodnoty.

Další část článku jsem proto rozdělil do několika dalších stránek.

Vaše připomínky a návrhy k uvedeným stránkám můžete sdělit autorovi přímo přes mail pocasi.jablonec(at)gmail.com nebo na kontakní formuláři.
Externí odkazy
Obsah stránek
Město Jablonec nad Nisou
Jablonecký deník
* Teorie bouřek * Nebezpečné jevy Rozdělení bouřek
* Meteorologické pojmy * Přímo měřené veličiny Vypočtené veličiny Statistické veličiny
* Oblačnost a oblaky * Oblaky vysokého patra Oblaky středního patra Oblaky spodního patra Vertikální oblaky
Synoptické vysvětlivky Převody srážek
© Roman Kopáček 2014, http://pocasi.funsite.cz
Tento web, jehož autorem je AMSJBC, podléhá licenci Creative Commons.
Klima je to, co očekáváme, počasí je to, co dostaneme.
Naše Jablonecko
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich